شرایط فعلی

غالباً شفاف 77 درجه فارنهایت
NE 18 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:77°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 23°
رطوبت: 12.5%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:32 am
غروب خورشید: 07:11 pm
از تاریخ 08/04 01:00 am
مشاهده شده در In Salah
مشاهدات گذشته, In Salah >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 70°
فردا
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 68°
امروز
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 67°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:11 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:10 am.