I-n-Salah

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+19 หน่วย_ซ.
NE 7 หน่วย_กม./ชม.


การสังเกต_เวลา 12/12 13:00
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +19°
บาโรมิเตอร์: 1022.5 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -5°
ความชิ้น: 17.5%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:30
ดวงอาทิตย์ตก: 17:57

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 14:01. Next update estimated at 14:40.


Trivia

+31° Belém do Brejo do Cruz, บราซิล
Oymyakon, รัสเซีย -45°

+31° Caraúbas, บราซิล
Churapcha, รัสเซีย -43°

+31° Xique Xique, บราซิล
Khandyga, รัสเซีย -43°

+30° Itaporanga, บราซิล
Namtsy, รัสเซีย -42°

+30° São João do Piauí, บราซิล
Pokrovsk, รัสเซีย -42°