شرایط فعلی

شفاف 75 درجه فارنهایت
N 14 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:75°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 37°
رطوبت: 25.4%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:34 am
غروب خورشید: 06:52 pm
از تاریخ 17/02 01:00 pm
مشاهده شده در Adrar
مشاهدات گذشته, Adrar >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 80°
کمینه: 57°
فردا
شفاف
بیشینه: 80°
کمینه: 55°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 85°
کمینه: 58°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:05 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:40 pm.