شرایط فعلی

شفاف 99 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:99°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 54°
رطوبت: 22.3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:01 am
غروب خورشید: 07:16 pm
از تاریخ 20/08 09:00 pm
مشاهده شده در Touggourt
مشاهدات گذشته, Touggourt >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 103°
کمینه: 78°
فردا
شفاف
بیشینه: 105°
کمینه: 78°
امروز
شفاف
بیشینه: 111°
کمینه: 78°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:51 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:00 pm.