شرایط فعلی

شفاف 86 درجه فارنهایت
E 8 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:86°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 37°
رطوبت: 17.9%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:31 am
غروب خورشید: 07:32 pm
از تاریخ 22/08 03:00 am
مشاهده شده در Timimoun
مشاهدات گذشته, Timimoun >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 111°
کمینه: 82°
فردا
شفاف
بیشینه: 111°
کمینه: 82°
امروز
شفاف
بیشینه: 110°
کمینه: 80°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:48 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:50 am.