Timizart

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+20 หน่วย_ซ.
S 4 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 14/11 04:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: +20°
บาโรมิเตอร์: 1006.4 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +9°
ความชิ้น: 48.1%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:19 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:34 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 04:59 pm. Next update estimated at 06:00 pm.


Trivia

+30° Pimenteiras, บราซิล
Chara, รัสเซีย -40°

+29° Picos, บราซิล
Yerbogachën, รัสเซีย -40°

N/A +29° Roebourne, ออสเตรเลีย
Balakhninskiy, รัสเซีย -35°

+28° Bom Jesus, บราซิล
Taksimo, รัสเซีย -35°

N/A +26° Port Keats, ออสเตรเลีย
Severomuysk, รัสเซีย -33° N/A