شرایط فعلی

شفاف +25 درجه سانتی گراد
E 4 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+25°
بارومتر: 1016.3 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +14°
رطوبت: 52.4%
قابلیت دید: 15 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:50 am
غروب خورشید: 06:09 pm
از تاریخ 14/10 10:00 am
مشاهده شده در Tizi-Ouzou
مشاهدات گذشته, Tizi-Ouzou >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: +26°
کمینه: +12°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: +25°
کمینه: +11°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: +34°
کمینه: +15°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:50 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:30 pm.