شرایط فعلی

شفاف 93 درجه فارنهایت
W 13 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:93°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 68°
رطوبت: 45.2%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:04 am
غروب خورشید: 07:30 pm
از تاریخ 18/08 07:00 pm
مشاهده شده در Tizi-Ouzou
مشاهدات گذشته, Tizi-Ouzou >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 90°
کمینه: 68°
فردا
شفاف
بیشینه: 93°
کمینه: 68°
امروز
شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 69°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:48 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:30 am.