شرایط فعلی

شفاف 103 درجه فارنهایت
NW 13 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:103°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 57°
رطوبت: 22%
قابلیت دید: 9 مایل
طلوع خورشید: 06:01 am
غروب خورشید: 07:32 pm
از تاریخ 17/08 04:00 pm
مشاهده شده در Tizi-Ouzou
مشاهدات گذشته, Tizi-Ouzou >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 72°
فردا
شفاف
بیشینه: 105°
کمینه: 71°
امروز
شفاف
بیشینه: 102°
کمینه: 77°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:00 pm.