شرایط فعلی

شفاف 93 درجه فارنهایت
E 18 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:93°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 59°
رطوبت: 32%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:05 am
غروب خورشید: 07:14 pm
از تاریخ 25/08 10:00 am
مشاهده شده در Biskra
مشاهدات گذشته, Biskra >

وضع هوا در 3 روز

سه‌شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 77°
فردا
شفاف
بیشینه: 102°
کمینه: 78°
امروز
شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 75°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:55 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:40 am.