شرایط فعلی

شفاف 102 درجه فارنهایت
N 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:102°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 55°
رطوبت: 21.4%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:59 am
غروب خورشید: 07:19 pm
از تاریخ 17/08 04:00 pm
مشاهده شده در Touggourt
مشاهدات گذشته, Touggourt >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 109°
کمینه: 83°
فردا
شفاف
بیشینه: 104°
کمینه: 81°
امروز
شفاف
بیشینه: 102°
کمینه: 78°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:40 pm.