شرایط فعلی

شفاف 70 درجه فارنهایت
N 6 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:70°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 39°
رطوبت: 32.7%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:15 am
غروب خورشید: 06:24 pm
از تاریخ 19/02 05:00 pm
مشاهده شده در Touggourt
مشاهدات گذشته, Touggourt >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: 71°
کمینه: 42°
فردا
ابری
بیشینه: 71°
کمینه: 44°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 71°
کمینه: 43°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:06 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:10 pm.