Touggourt

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+11 หน่วย_ซ.
W 6 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 16/11 10:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +9°
บาโรมิเตอร์: 1012.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +2°
ความชิ้น: 53.8%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:07 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:33 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 10:00 pm. Next update estimated at 10:50 pm.


Trivia

+37° Icó, บราซิล
Tura, รัสเซีย -40°

+37° La Rioja, อาร์เจนตินา
Alekseyevskaya, รัสเซีย -36°

+35° San Lázaro, ปารากวัย
Mirnyy, รัสเซีย -27°

+34° San Juan, อาร์เจนตินา
Dudinka, รัสเซีย -24°

+34° Timon, บราซิล
Kunerma, รัสเซีย -23°