Touggourt

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

70 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 21/02 05:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 70°
บาโรมิเตอร์: 30.3 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 46°
ความชิ้น: 43.1%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:13 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:25 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 05:06 pm. Next update estimated at 05:40 pm.


Trivia

82° Badlapur, อินเดีย
Kholodnyy, รัสเซีย -43°

82° Kalyān, อินเดีย
Pangnirtung, แคนาดา -35°

82° Manor, อินเดีย
Iqaluit, แคนาดา -33°

82° Ulhāsnagar, อินเดีย
Pond Inlet, แคนาดา -31°

82° Valpoy, อินเดีย
Repulse Bay, แคนาดา -29°