شرایط فعلی

شفاف +32 درجه سانتی گراد
شفاف
دمای مورد انتظار:+32°
بارومتر: 1015.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +8°
رطوبت: 22.5%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:20 am
غروب خورشید: 06:38 pm
از تاریخ 18/09 08:00 pm
مشاهده شده در Touggourt
مشاهدات گذشته, Touggourt >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: +40°
کمینه: +27°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: +39°
کمینه: +26°
امروز
شفاف
بیشینه: +39°
کمینه: +25°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:51 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:00 pm.