شرایط فعلی

63 درجه فارنهایت
NW 1 مایل در ساعت
دمای مورد انتظار:63°
طلوع خورشید: 06:35 am
غروب خورشید: 09:24 pm
از تاریخ 22/07 04:00 am
مشاهده شده در La Seo D'urgell
مشاهدات گذشته, La Seo D'urgell >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 72°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 70°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 71°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:30 am.