شرایط فعلی

شفاف 54 درجه فارنهایت
NW 3 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:54°
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم: 48°
رطوبت: 81.9%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:01 am
غروب خورشید: 08:00 pm
از تاریخ 22/02 04:00 am
مشاهده شده در Cordoba Aerodrome
مشاهدات گذشته, Cordoba Aerodrome >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 84°
کمینه: 61°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 78°
کمینه: 55°
امروز
شفاف
بیشینه: 71°
کمینه: 51°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:04 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:30 am.