شرایط فعلی

شفاف +22 درجه سانتی گراد
SE 7 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+22°
بارومتر: 1013.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -1°
رطوبت: 21.3%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:51 am
غروب خورشید: 06:52 pm
از تاریخ 17/08 05:00 pm
مشاهده شده در Cordoba Aerodrome
مشاهدات گذشته, Cordoba Aerodrome >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
ابری
بیشینه: +13°
کمینه: +1°
فردا
شفاف
بیشینه: +17°
کمینه: +5°
امروز
شفاف
بیشینه: +23°
کمینه: +6°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:52 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:10 pm.