شرایط فعلی

غالباً شفاف 52 درجه فارنهایت
NW 6 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:52°
نقطه شبنم: 31°
رطوبت: 45.4%
قابلیت دید: 12 مایل
طلوع خورشید: 07:24 am
غروب خورشید: 08:29 pm
از تاریخ 25/02 03:00 am
مشاهده شده در Malargue Aerodrome
مشاهدات گذشته, Malargue Aerodrome >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 72°
کمینه: 40°
فردا
شفاف
بیشینه: 73°
کمینه: 40°
امروز
شفاف
بیشینه: 65°
کمینه: 36°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:05 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:00 am.