شرایط فعلی

شفاف 61 درجه فارنهایت
W 16 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:61°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 27°
رطوبت: 26.2%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 08:19 am
غروب خورشید: 07:08 pm
از تاریخ 19/04 01:00 pm
مشاهده شده در Bariloche Aerodrome
مشاهدات گذشته, Bariloche Aerodrome >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 64°
کمینه: 35°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 64°
کمینه: 33°
امروز
شفاف
بیشینه: 62°
کمینه: 34°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:50 pm.