สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

50 หน่วย_ฟ.
W 13 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 24/05 09:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
เมฆมาก
รู้สึก_เหมือน: 45°
บาโรมิเตอร์: 29.8 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 41°
ความชิ้น: 71%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:54 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:29 pm

Ski conditions

Updated at 08/10  
Opening times: 30/11 - 30/11
Contact: 54-2944-42-3776
Cerro Catedral Alta Patagonia

Lifts open: 8 / 39

Snow Reports provided by OnTheSnow.com

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 08:49 pm. Next update estimated at 09:30 pm.


Trivia

98° Nāḩiyat al Fuhūd, อิรัก
Saint Marys, สหรัฐอเมริกา 44°

86° Al Başrah al Qadīmah, อิรัก
Central City, สหรัฐอเมริกา 50°

86° Az Zubayr, อิรัก
Empire, สหรัฐอเมริกา 50°

84° Sūsangerd, อิหร่าน
Georgetown, สหรัฐอเมริกา 50°

79° Shūshtar, อิหร่าน
Silver Plume, สหรัฐอเมริกา 50°