شرایط فعلی

غالباً شفاف -5 درجه سانتی گراد
SE 2 متر بر ثانیه
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:-8°
بارومتر: 1030.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -7°
رطوبت: 87.9%
قابلیت دید: 30 کیلومتر
طلوع خورشید: 08:50 am
غروب خورشید: 06:55 pm
از تاریخ 19/08 01:00 am
مشاهده شده در El Calafate Aero
مشاهدات گذشته, El Calafate Aero >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
پوشیده از ابر و برف
بیشینه: +3°
کمینه: -5°
فردا
شفاف
بیشینه: +5°
کمینه: -4°
امروز
شفاف
بیشینه: +7°
کمینه: -10°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:21 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:40 am.