شرایط فعلی

شفاف 49 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:49°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 46°
رطوبت: 92.2%
قابلیت دید: 7 مایل
طلوع خورشید: 07:49 am
غروب خورشید: 06:14 pm
از تاریخ 21/05 03:00 am
مشاهده شده در Sauce Viejo Aerodrome
مشاهدات گذشته, Sauce Viejo Aerodrome >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 64°
کمینه: 38°
فردا
شفاف
بیشینه: 63°
کمینه: 34°
امروز
شفاف
بیشینه: 67°
کمینه: 36°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:51 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:30 am.