شرایط فعلی

شفاف 65 درجه فارنهایت
E 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:65°
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم: 40°
رطوبت: 39.8%
قابلیت دید: 7 مایل
طلوع خورشید: 07:35 am
غروب خورشید: 06:43 pm
از تاریخ 21/08 03:00 pm
مشاهده شده در Sauce Viejo Aerodrome
مشاهدات گذشته, Sauce Viejo Aerodrome >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
تا قسمتی ابری
بیشینه: 68°
کمینه: 46°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 65°
کمینه: 38°
امروز
شفاف
بیشینه: 64°
کمینه: 43°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:50 pm.