شرایط فعلی

غالباً شفاف 70 درجه فارنهایت
SW 10 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:70°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 54°
رطوبت: 57.2%
قابلیت دید: 7 مایل
طلوع خورشید: 07:09 am
غروب خورشید: 07:17 pm
از تاریخ 20/03 04:00 pm
مشاهده شده در Sauce Viejo Aerodrome
مشاهدات گذشته, Sauce Viejo Aerodrome >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
تا قسمتی ابری
بیشینه: 73°
کمینه: 54°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 69°
کمینه: 52°
امروز
شفاف
بیشینه: 69°
کمینه: 52°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:53 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:20 pm.