شرایط فعلی

شفاف 63 درجه فارنهایت
NW 16 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:63°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 31°
رطوبت: 29.7%
قابلیت دید: 7 مایل
طلوع خورشید: 08:00 am
غروب خورشید: 06:24 pm
از تاریخ 21/07 03:00 pm
مشاهده شده در Sauce Viejo Aerodrome
مشاهدات گذشته, Sauce Viejo Aerodrome >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 56°
کمینه: 31°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 60°
کمینه: 38°
امروز
شفاف
بیشینه: 64°
کمینه: 43°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:10 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:50 pm.