Rafaela

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

79 หน่วย_ฟ.
S 13 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 15/02 06:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 79°
บาโรมิเตอร์: 29.9 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 64°
ความชิ้น: 60.3%
ทัศนวิสัย: 7 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:44 am
ดวงอาทิตย์ตก: 07:55 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 06:08 pm. Next update estimated at 07:20 pm.


Trivia

88° Quilpie, ออสเตรเลีย
Oymyakon, รัสเซีย -67°

79° Emerald, ออสเตรเลีย
Predporozhnyy, รัสเซีย -66°

77° Tennant Creek, ออสเตรเลีย
Myaundzha, รัสเซีย -58°

76° Cloncurry, ออสเตรเลีย
Spornoye, รัสเซีย -51°

75° Mount Isa, ออสเตรเลีย
Verkhoyansk, รัสเซีย -50°