شرایط فعلی

شفاف +7 درجه سانتی گراد
SE 1 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+7°
نقطه شبنم: +2°
رطوبت: 71.5%
قابلیت دید: 8 کیلومتر
طلوع خورشید: 08:06
غروب خورشید: 18:45
از تاریخ 17/06 09:00
مشاهده شده در La Quiaca Observatorio
مشاهدات گذشته, La Quiaca Observatorio >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: +12°
کمینه: -4°
فردا
شفاف
بیشینه: +10°
کمینه: -5°
امروز
شفاف
بیشینه: +8°
کمینه: -8°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:59. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:50.