شرایط فعلی

شفاف 79 درجه فارنهایت
NW 2 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:79°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 37°
رطوبت: 21.8%
قابلیت دید: 9 مایل
طلوع خورشید: 06:44 am
غروب خورشید: 07:52 pm
از تاریخ 23/10 06:00 pm
مشاهده شده در San Martin
مشاهدات گذشته, San Martin >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: 90°
کمینه: 64°
فردا
شفاف
بیشینه: 87°
کمینه: 61°
امروز
شفاف
بیشینه: 79°
کمینه: 56°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:20 pm.