شرایط فعلی

شفاف 59 درجه فارنهایت
E 3 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:59°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 23°
رطوبت: 23.6%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:42 am
غروب خورشید: 06:55 pm
از تاریخ 14/11 07:30 am
مشاهده شده در Alice Springs Aerodrome
مشاهدات گذشته, Alice Springs Aerodrome >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 93°
کمینه: 63°
فردا
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 60°
امروز
شفاف
بیشینه: 88°
کمینه: 58°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:30 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:00 am.