Ayers Rock

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+31 หน่วย_ซ.
W 3 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 21/05 17:00
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: +31°
บาโรมิเตอร์: 1018.7 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +8°
ความชิ้น: 24.1%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:18
ดวงอาทิตย์ตก: 18:06

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 16:20. Next update estimated at 17:40.


Trivia

+31° Tenosique de Pino Suárez, เม็กซิโก
Tazovskiy, รัสเซีย -5°

+28° Tantoyuca, เม็กซิโก
Novyy Urengoy, รัสเซีย -3°

+27° Tamuín, เม็กซิโก
Nyda, รัสเซีย -3°

+27° Tanquián Escobedo, เม็กซิโก
Dudinka, รัสเซีย +2°

+27° Tempoal de Sánchez, เม็กซิโก
Kangxiwar, จีน +10°