شرایط فعلی

شفاف +9 درجه سانتی گراد
S 3 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+7°
بارومتر: 1018.7 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +7°
رطوبت: 89.1%
قابلیت دید: 50 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:34 am
غروب خورشید: 05:13 pm
از تاریخ 22/07 03:50 am
مشاهده شده در Archerfield Aerodrome
مشاهدات گذشته, Archerfield Aerodrome >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: +25°
کمینه: +10°
فردا
شفاف
بیشینه: +25°
کمینه: +11°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: +23°
کمینه: +12°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:20 am.