شرایط فعلی

شفاف 66 درجه فارنهایت
S 6 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:66°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 57°
رطوبت: 71.8%
قابلیت دید: 27 مایل
طلوع خورشید: 05:04 am
غروب خورشید: 06:00 pm
از تاریخ 23/10 07:10 am
مشاهده شده در Archerfield Aerodrome
مشاهدات گذشته, Archerfield Aerodrome >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 80°
کمینه: 64°
فردا
شفاف
بیشینه: 80°
کمینه: 62°
امروز
شفاف
بیشینه: 78°
کمینه: 60°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:40 am.