شرایط فعلی

شفاف +39 درجه سانتی گراد
N 6 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+39°
بارومتر: 1010.5 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +1°
رطوبت: 9%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:26 am
غروب خورشید: 08:26 pm
از تاریخ 16/12 01:30 pm
مشاهده شده در Coober Pedy Airport
مشاهدات گذشته, Coober Pedy Airport >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه: +44°
کمینه: +30°
فردا
ابری
بیشینه: +42°
کمینه: +28°
امروز
شفاف
بیشینه: +41°
کمینه: +26°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:29 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:00 pm.