Coober Pedy

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+30 หน่วย_ซ.
SE 5 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 13/12 07:20 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +30°
บาโรมิเตอร์: 1016.7 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -2°
ความชิ้น: 11.7%
ทัศนวิสัย: 70 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:25 am
ดวงอาทิตย์ตก: 08:24 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 07:29 pm. Next update estimated at 07:50 pm.


Trivia

+26° Jucurutu, บราซิล
Oymyakon, รัสเซีย -45°

+26° Pombal, บราซิล
Khandyga, รัสเซีย -43°

N/A +25° Itainópolis, บราซิล
Borogontsy, รัสเซีย -41°

N/A +25° Jaicós, บราซิล
Magan, รัสเซีย -41°

+24° São João do Piauí, บราซิล
Markha, รัสเซีย -41°