Emerald

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

83 หน่วย_ฟ.


การสังเกต_เวลา 25/02 10:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: 90°
บาโรมิเตอร์: 29.8 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 75°
ความชิ้น: 77.1%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:00 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:40 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 10:07 pm. Next update estimated at 10:40 pm.


Trivia

81° San Fernando Apure, เวเนซุเอลา
Predporozhnyy, รัสเซีย -46°

75° Arcelia, เม็กซิโก
Belichan, รัสเซีย -41°

75° Coyuca de Catalán, เม็กซิโก
Spornoye, รัสเซีย -41°

75° Cutzamalá de Pinzón, เม็กซิโก
Susuman, รัสเซีย -41°

68° Calabozo, เวเนซุเอลา
Talaya, รัสเซีย -31°