شرایط فعلی

شفاف +5 درجه سانتی گراد
W 3 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+3°
بارومتر: 1013.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -7°
رطوبت: 40.4%
قابلیت دید: 49 کیلومتر
طلوع خورشید: 05:44 am
غروب خورشید: 08:19 pm
از تاریخ 07/12 02:10 am
مشاهده شده در Mt Hotham Airport
مشاهدات گذشته, Mt Hotham Airport >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه: +24°
کمینه: +16°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: +22°
کمینه: +12°
امروز
ابری
بیشینه: +19°
کمینه: +7°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:59 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:40 am.