شرایط فعلی

40 درجه فارنهایت
SW 7 مایل در ساعت
دمای مورد انتظار:35°
نقطه شبنم: 37°
رطوبت: 91.9%
طلوع خورشید: 06:50 am
غروب خورشید: 05:33 pm
از تاریخ 26/04 11:50 pm
مشاهده شده در Rubicon
مشاهدات گذشته, Rubicon >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 59°
کمینه: 42°
فردا
پوشیده از ابر
بیشینه: 48°
کمینه: 34°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 46°
کمینه: 39°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:51 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:20 am.