Nitmiluk National Park

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+33 หน่วย_ซ.
NW 22 หน่วย_กม./ชม.


การสังเกต_เวลา 21/01 15:30
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +35°
บาโรมิเตอร์: 1006.5 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +20°
ความชิ้น: 47.9%
ทัศนวิสัย: 64 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:26
ดวงอาทิตย์ตก: 19:16

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 15:35. Next update estimated at 16:10.


Trivia

+32° Colonia Neuland, ปารากวัย
Verkhoyansk, รัสเซีย -48°

+29° Boyuibe, โบลิเวีย
Svetlogorsk, รัสเซีย -45° N/A

+27° Porto da Folha, บราซิล
Belichan, รัสเซีย -42°

+26° Capitán Pablo Lagerenza, ปารากวัย
Kadykchan, รัสเซีย -42°

+25° Queimadas, บราซิล
Dudinka, รัสเซีย -41°