شرایط فعلی

شفاف +24 درجه سانتی گراد
E 9 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+24°
بارومتر: 1018.8 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +8°
رطوبت: 34.9%
قابلیت دید: 63 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:05 am
غروب خورشید: 08:20 pm
از تاریخ 13/12 03:20 pm
مشاهده شده در Port Augusta Aws
مشاهدات گذشته, Port Augusta Aws >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: +38°
کمینه: +20°
فردا
شفاف
بیشینه: +31°
کمینه: +18°
امروز
شفاف
بیشینه: +25°
کمینه: +15°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:31 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:50 pm.