Purnululu National Park

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+35 หน่วย_ซ.
N 17 หน่วย_กม./ชม.


การสังเกต_เวลา 09/12 20:30
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: +35°
บาโรมิเตอร์: 1008.0 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +14°
ความชิ้น: 28%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 04:43
ดวงอาทิตย์ตก: 17:52

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 20:12. Next update estimated at 21:00.


Trivia

+30° Afonso Bezerra, บราซิล
Churapcha, รัสเซีย -42°

+30° Jardim de Piranhas, บราซิล
Khatassy, รัสเซีย -41°

+30° Jucurutu, บราซิล
Markha, รัสเซีย -41°

+26° El Guayabo, ฮอนดูรัส
Zhatay, รัสเซีย -41°

+26° La Criba, ฮอนดูรัส
Mokhsogollokh, รัสเซีย -40°