شرایط فعلی

شفاف +31 درجه سانتی گراد
S 3 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+31°
بارومتر: 1020.2 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +2°
رطوبت: 16%
قابلیت دید: 60 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:08 am
غروب خورشید: 06:53 pm
از تاریخ 19/10 10:50 am
مشاهده شده در Yulara Aws
مشاهدات گذشته, Yulara Aws >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه: +34°
کمینه: +18°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: +35°
کمینه: +20°
امروز
ابری
بیشینه: +36°
کمینه: +21°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:37 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:20 am.