Yulara

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+27 หน่วย_ซ.
SE 3 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 19/10 02:10 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: +27°
บาโรมิเตอร์: 1016.5 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +6°
ความชิ้น: 26.1%
ทัศนวิสัย: 56 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:08 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:53 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 02:19 am. Next update estimated at 02:50 am.


Trivia

+34° Guapiaçu, บราซิล
Belichan, รัสเซีย -24°

+34° Tanabi, บราซิล
Burkhala, รัสเซีย -24°

+32° La Lima, ฮอนดูรัส
Myaundzha, รัสเซีย -24°

+32° San José del Boquerón, ฮอนดูรัส
Susuman, รัสเซีย -24°

+26° Araçatuba, บราซิล
Ust'-Omchug, รัสเซีย -24°