Yulara

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

100 หน่วย_ฟ.
NW 16 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 21/01 07:20 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 100°
บาโรมิเตอร์: 29.7 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 53°
ความชิ้น: 21%
ทัศนวิสัย: 45 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:13 am
ดวงอาทิตย์ตก: 07:40 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 06:55 pm. Next update estimated at 08:00 pm.


Trivia

85° Porto Murtinho, บราซิล
Artyk, รัสเซีย -57°

85° San Lázaro, ปารากวัย
Oymyakon, รัสเซีย -56°

77° Roboré, โบลิเวีย
Myaundzha, รัสเซีย -51°

77° San Pedro, โบลิเวีย
Batagay, รัสเซีย -50°

73° Batalha, บราซิล
Snezhnogorsk, รัสเซีย -47°