شرایط فعلی

+4 درجه سانتی گراد
W 1 متر بر ثانیه
دمای مورد انتظار:+4°
بارومتر: 1012.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +4°
رطوبت: 98.6%
طلوع خورشید: 07:15 am
غروب خورشید: 04:16 pm
از تاریخ 21/11 08:00 am
مشاهده شده در Amstetten
مشاهدات گذشته, Amstetten >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: +11°
کمینه: +5°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: +10°
کمینه: +5°
امروز
ابری و رگبار
بیشینه: +8°
کمینه: +4°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:00 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:00 am.