สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

64 หน่วย_ฟ.
N 2 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 10/04 11:20 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
รู้สึก_เหมือน: 64°
บาโรมิเตอร์: 30.2 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 39°
ความชิ้น: 39.4%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:27 am
ดวงอาทิตย์ตก: 07:51 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 11:06 am. Next update estimated at 12:20 pm.


Trivia

94° Ramon Magsaysay, ฟิลิปปินส์
Kugaaruk, แคนาดา -13° N/A

92° Nunguan, ฟิลิปปินส์
Repulse Bay, แคนาดา -2° N/A

92° Pagangan, ฟิลิปปินส์
Sachs Harbour, แคนาดา N/A

92° Pedtad, ฟิลิปปินส์
Pyramiden, นอร์เวย์ N/A

92° Serenaya, ฟิลิปปินส์
Longyearbyen, นอร์เวย์