สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

36 หน่วย_ฟ.
N 2 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 30/03 08:50 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
รู้สึก_เหมือน: 36°
บาโรมิเตอร์: 30.2 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 14°
ความชิ้น: 36.8%
ทัศนวิสัย: 16 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:37 am
ดวงอาทิตย์ตก: 07:24 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 09:12 pm. Next update estimated at 09:50 pm.


Trivia

102° Dikwa, ไนจีเรีย
Cambridge Bay, แคนาดา -24°

102° Gambaru, ไนจีเรีย
Hall Beach, แคนาดา -24° N/A

102° Kousséri, แคเมอรูน
Igloolik, แคนาดา -24°

102° Marte, ไนจีเรีย
Resolute, แคนาดา -24°

102° N'Djamena, ชาด
Kugluktuk, แคนาดา -9°