شرایط فعلی

+ درجه سانتی گراد
طلوع خورشید: 05:56 am
غروب خورشید: 06:25 pm
از تاریخ 26/02 10:00 am
مشاهده شده در Villacheralpe
مشاهدات گذشته, Villacheralpe >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
ابری
بیشینه: +3°
کمینه: -6°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه:
کمینه: -7°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: -1°
کمینه: -8°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:23 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:10 am.