สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

49 หน่วย_ฟ.
SW 2 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 15/10 08:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
รู้สึก_เหมือน: 50°
บาโรมิเตอร์: 30.0 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 46°
ความชิ้น: 87.3%

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:16 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:11 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 07:49 am. Next update estimated at 08:50 am.


Trivia

88° Faya, ชาด
Ferry, สหรัฐอเมริกา 10°

86° Ménaka, มาลี
McKinley Park, สหรัฐอเมริกา 10°

82° Ouallam, ไนเจอร์
Oymyakon, รัสเซีย 19°

81° Ansongo, มาลี
Wiseman, สหรัฐอเมริกา 20°

81° Goundam, มาลี
Sarylakh, รัสเซีย 21°