شرایط فعلی

شفاف +1 درجه سانتی گراد
E 1 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+1°
بارومتر: 1024.5 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -2°
رطوبت: 83.9%
قابلیت دید: 15 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:04 am
غروب خورشید: 05:37 pm
از تاریخ 20/02 07:00 pm
مشاهده شده در St. Johann/Pongau
مشاهدات گذشته, St. Johann/Pongau >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: +10°
کمینه: +1°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: +1°
کمینه: -4°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: +3°
کمینه: -2°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:07 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:20 pm.