شرایط فعلی

پوشیده از ابر و برف سبک 23 درجه فارنهایت
W 22 مایل در ساعت
پوشیده از ابر و برف سبک
دمای مورد انتظار:
نقطه شبنم: 19°
رطوبت: 83.5%
قابلیت دید: 1 مایل
طلوع خورشید: 07:05 am
غروب خورشید: 05:41 pm
از تاریخ 21/02 07:00 am
مشاهده شده در Feuerkogel
مشاهدات گذشته, Feuerkogel >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
ابری
بیشینه: 49°
کمینه: 32°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 48°
کمینه: 31°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: 32°
کمینه: 22°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:07 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:30 am.