شرایط فعلی

شفاف -1 درجه سانتی گراد
شفاف
دمای مورد انتظار:-1°
بارومتر: 1022.1 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -2°
رطوبت: 97.5%
قابلیت دید: 5 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:55 am
غروب خورشید: 07:06 pm
از تاریخ 23/09 06:00 am
مشاهده شده در Sarcovschina
مشاهدات گذشته, Sarcovschina >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
پوشیده از ابر
بیشینه: +11°
کمینه: +1°
فردا
ابری
بیشینه: +9°
کمینه: -1°
امروز
شفاف
بیشینه: +9°
کمینه:

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:51 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:00 am.