Mazyr

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

-8 หน่วย_ซ.
E 5 หน่วย_เมตรต่อวินาที


การสังเกต_เวลา 22/11 06:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: -15°
บาโรมิเตอร์: 1038.8 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -12°
ความชิ้น: 68.9%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 08:34 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:03 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 05:57 am. Next update estimated at 06:50 am.


Trivia

+34° Cepu, อินโดนีเซีย
Sarylakh, รัสเซีย -36°

+33° Kertosono, อินโดนีเซีย
Ese-Khayya, รัสเซีย -35°

+33° Mojoagung, อินโดนีเซีย
Severnyy, รัสเซีย -35°

+33° Mojokerto, อินโดนีเซีย
Batagay-Alyta, รัสเซีย -30°

+33° Nganjuk, อินโดนีเซีย
Kadykchan, รัสเซีย -30°