شرایط فعلی

پوشیده از ابر 43 درجه فارنهایت
SE 7 مایل در ساعت
پوشیده از ابر
دمای مورد انتظار:39°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 40°
رطوبت: 89.5%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 08:37 am
غروب خورشید: 04:59 pm
از تاریخ 15/11 12:00 am
مشاهده شده در Polock
مشاهدات گذشته, Polock >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
پوشیده از ابر
بیشینه: 51°
کمینه: 41°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 47°
کمینه: 44°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 43°
کمینه: 33°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:59 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:30 am.